Điện thoại: + 86-29-86105123
Fax: + 86-29-86513529
E-mail:Manager@rejeegroup.com
Địa chỉ: Rm 10802, Block B, Kairui xây dựng, phát triển khu kinh tế Xi'an, Trung Quốc.
Quản lý

Giám đốc: Eva Hui

Địa chỉ email:Eva@rejeegroup.com

Chuyên viên kinh doanh

Điều hành: Natalie bán hàng

Địa chỉ email: Natalie@rejeegroup.com

Đại diện bán hàng

Đại diện bán hàng: Eric

Địa chỉ email:Eric@rejeegroup.com


Đại diện bán hàng: Vincent

Địa chỉ email:Vincent@rejeegroup.com


Bán hàng Merchandiser

Bán hàng Merchandiser: Emma

Địa chỉ email:Emma@rejeegroup.com

Bán hàng Merchandiser: Thomas

Địa chỉ email:Thomas@rejeegroup.com

Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng: Jason

Địa chỉ email:Jason@rejeegroup.com


Dịch vụ sau bán hàng: Kevin

Địa chỉ email:Kevin@rejeegroup.com


Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật: Alan

Địa chỉ email:Technical@rejeegroup.com


Thủ quỹ

Thủ quỹ: Julia

Địa chỉ email:Julia@rejeegroup.com