Cacbua vonfram khoan Bit

Cacbua vonfram khoan Bit
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Nếu bạn đang tìm kiếm Trung Quốc cacbua vonfram khoan chút với công nghệ cấp bằng sáng chế và chất cacbua vonfram khoan bit để bán ở Trung Quốc từ nhà cung cấp chút khoan cacbua vonfram chuyên nghiệp và nhà máy sản xuất, xin vui lòng liên hệ với ngành công nghiệp Rejee.

Phạm vi ứng dụng

Đặc biệt thích hợp cho khoan hoạt động trong để Trung mềm thành (f =1-5).

Tính năng

Cacbua vonfram drill bs có một cấu trúc đơn giản với hoạt động thấp cao khoan hiệu quả và chi phí.

Kích thước

Bit thép thông thường: ɸ75, ɸ94, ɸ113, ɸ113, ɸ153

Cắm kiểu đúc thép xoắn bit:ɸ75-ɸ150 (đối với các hoạt động khoan đặc biệt của khí thoát nước cũng ở seam than)

Đường kính lớn chút cho cứu hộ: ɸ300, ɸ450, ɸ600 (đặc biệt cho trên đường và cứu hộ các giếng khoan khoan hoạt động)

Yêu cầu thông tin