Các ứng dụng khai thác máy khoan giếng

Máy khoan giếng khai thác được sử dụng cho hai mục đích chính, nhằm xác định vị trí và chất lượng của một khoáng sản, sản xuất công cụ khoan và khoan thăm dò, sử dụng trong chu kỳ sản xuất để khai thác. Giàn khoan được sử dụng cho rock nổ mìn cho các mỏ trên bề mặt khác nhau về kích thước phụ thuộc vào kích thước của lỗ mong muốn, và thường được phân loại vào lỗ trước khi phân chia và lớn hơn sản xuất nhỏ. Khai thác mỏ ngầm (hard rock) sử dụng một loạt các khoan giếng phụ thuộc vào mục đích mong muốn, chẳng hạn như sản xuất, bolting, cáp và đường hầm. (từ Wikipedia)

Máy khoan từ Rejee nhóm hoàn toàn có thể đáp ứng trên đề cập đến mục đích. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể làm cho sửa đổi đến nhu cầu đặc biệt từ phía khách hàng. Chúng tôi có thể đảm bảo một số máy khoan coalmine từ công ty chúng tôi đã là tiên tiến nhất trên thế giới với mức giá thấp hơn và hiệu suất tốt hơn.