Thu thập thông tin thủy lực quay máy bay phản lực vữa máy khoan

XL-50 máy bay phản lực vữa khoan máy chủ yếu áp dụng để tăng cường nền tảng, đặc biệt là cho sự hình thành yếu hoặc bị hỏng mặt đất, như cát lớp (thành phố ven biển). Dựa trên hiệu quả làm việc cao và chi phí thấp của nó, nó đã đạt được danh tiếng trên thế giới, như Malaysia, Jeddah, Ấn Độ... Để biết thêm thông tin., chào mừng đến thăm http://www.rejeedrilling.com/drilling-machine/jet-grouting-drilling-machine/jet-grouting-equipment.html