Kỹ thuật thủy lực đầy đủ tùy chỉnh GM-5 loại khoan giàn khoan

Ngày 18 tháng 2 năm 2016, tùy chỉnh GM-5 loại thủy lực đầy kỹ thuật khoan giàn khoan và bơm phun áp lực cao được hoàn thành và nạp vào cổng.

Dựa vào thế mạnh nghiên cứu của chúng tôi, các kỹ sư kết thúc tất cả công việc thiết kế, phát triển, thử nghiệm và giao hàng trong vòng 90 ngày làm việc.

Chúng tôi có thể tùy chỉnh các giàn khoan khoan theo yêu cầu của bạn. Bất kỳ ý định và các vấn đề, chỉ cần cho chúng tôi biết một cách tự do.