Định hướng thủy lực khoan với phong cách theo dõi gắn kết được sử dụng trong coalmine

Thiết bị khoan định hướng có thể được sử dụng trong xây dựng lỗ thoát khí với độ chính xác cao, có thể cũng được sử dụng trong kỹ thuật hướng khoan lỗ xây dựng, như nước khám phá và dewatering, khám phá địa chất cấu trúc, than seam dày khám phá, than seam phun nước, vv.


ZDY loạt khoan giàn từ Rejee nhóm có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho Hải quan ở coalmine, thông số kỹ thuật chi tiết có thể được nhìn thấy từ bên dưới bàn. Để biết thêm chi tiết. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi-www.rejeedrilling.com để liên hệ với chúng tôi qua manager@rejeegroup.com hoặc 0086-86105123-606 hoặc whatsapp 0086-13991232350