Giếng nước cũng khoan giàn khoan

Nguyên tắc chính của giếng khoan không phải là duy nhất để có được dữ liệu để đánh giá các điều kiện cần thiết, nhưng cũng để đáp ứng các yêu cầu tối đa lượng nước và tăng tương ứng trong lỗ đường kính, cũng như việc xây dựng các nguồn cung cấp nước tốt. Giàn khoan đó đáp ứng tất cả những nhu cầu này được gọi là giếng nước cũng khoan giàn khoan.


Các giàn khoan nên có khả năng của hai khía cạnh: khoan và lấy lõi mẫu hoặc đá; khoan lỗ đường kính lớn và nước tốt. Những năm gần đây, do điều kiện cụ thể và yêu cầu, giếng nước cũng khoan giàn khoan xuất hiện các đặc điểm của đa dạng hóa loại hình và tính năng đa chức năng. Nhiều loại nước hỗn hợp đa chức năng cũng khoan giàn khoan được trang bị máy khoan, xoay, độ rung, DTH búa và vân vân. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên xe tải hoặc thợ may, vì vậy mà có thể được di chuyển dễ dàng.