Các xu hướng mới của điều khiển tự động khoan giàn khoan

Trong tương lai, các ngành công nghiệp khoan sẽ thay đổi đáng kể bởi vì hệ thống điều khiển tự động áp dụng trên các mô hình máy khoan. Vị trí hệ thống và máy khoan tự động sau khi một drillpattern preplanned. The drifters nằm ở vị trí tự động và quá trình khoan sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính.

Các hệ thống tiên tiến nhất có thể được cung cấp bởi Bever điều khiển bây giờ và được trang bị cho giàn khoan một số, chẳng hạn như thiết bị Atlas Copco hoặc Tamrock.

Thiết khoan từ nhóm Rejee áp dụng hệ thống thủy lực nâng cao với các tải trọng thông tin phản hồi. Sức mạnh khác nhau với tải trọng, do đó, các giàn khoan là thuận tiện để kiểm soát và có hiệu quả cao.