Đề nghị khoan giàn khoan thăm dò địa miền núi

Loại HQY-500 khoan giàn khoan thông qua cấu trúc bộ phận phần thực thi và kiểm soát phần của quyền lực, mà có thể được sử dụng trong tất cả các loại khu vực xây dựng, như đường hầm, ngọn núi, cao nguyên và vân vân. Khoan có chức năng mà có thể tăng cường các khả năng để phục vụ cho các loại khác nhau của môi trường xây dựng, rút ngắn thời gian xây dựng, giảm cường độ làm việc, và như vậy.

Tính năng:

1. thông qua bộ phận cấu trúc của các phần thực thi và kiểm soát phần quyền lực.

2. trọng lượng của mỗi bộ phận: no hơn 200kg, trọng lượng nhẹ dễ di chuyển.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ và truy cập vào trang web của chúng tôi: www.rejeedrilling.com