Khuyến cáo đục lỗ khoan giàn khoan thăm dò sâu tài nguyên

Cùng với việc sử dụng các nguồn tài nguyên nông và dần dần phát triển, điểm mấu chốt của việc khai thác tài nguyên là khoảng 2000 m từ bề mặt của tài nguyên sâu trong tương lai.

Theo thăm dò tài nguyên trong tương lai của tình hình thực tế và dây đục lỗ đặc điểm quá trình, Rejee của XDL-1800 thủy lực lõi khoan là phù hợp cho lỗ sâu đục lỗ khoan, thao tác phanh đĩa thủy lực đặc biệt là thước đo, làm cho khoan trong phanh là thuận tiện hơn, đáng tin cậy và có nhiều để cải thiện hiệu suất tổng thể của các giàn khoan khoan. Đặc biệt là nó có thể đáng kể giảm thời gian khoan cũng như cường độ lao động.

Thêm thông tin., liên hệ với chúng tôi qua Manager@rejeegroup.com hoặc whatsapp 0086-13991232350.