Tại sao chọn ZDY900SG máy khoan cho mỏ than đá ngầm?

1, này khoan máy có thể khoan lỗ cho mục đích kỹ thuật khác nhau, như cũng thăm dò địa chất, nước, tiêm chích cũng và nước thoát nước cũng đặc biệt là trong than mỏ hầm.

2, ba thành phần độc lập, đơn vị khoan, bơm ga và control panel, dễ dàng để vận chuyển và thiết lập.

3, các gyrators các có đường kính có thể truy cập lớn, thích hợp cho các thanh khác nhau để đáp ứng nhu cầu khoan của bạn. Chiều dài của thanh không bị giới hạn bởi kích thước kết cấu của các giàn khoan.

4, các giàn khoan cung cấp bàn tay miễn phí bốc xếp dụng cụ khoan, liên kết hoạt động giữa clipper, chủ sở hữu và xi lanh dầu, cũng như gyrator và chủ sở hữu.

5, Hệ thống bơm tăng gấp đôi thông qua các giếng. Thông số máy và đồ ăn thêm tham số được điều khiển độc lập.

Cho chi tiết thông tin., liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.